Beatrycze

  • Beatrycze Portinari, ukochanej poety, Dantego, którą podziwiał z dala.
  • Pierwowzorem Beatrycze była prawdopodobnie młoda mieszkanka Florencji, żyjąca w XIII wieku, poślubiona przez bankiera.
  • Jej wizerunek utrwalił w swych dwóch znakomitych dziełach.
  • Stał się on dla wielu innych twórców inspiracją twórczą.
  • W „Boskiej Komedii”, prowadząc Dantego przez Raj, jest wyrazicielką boskiej mądrości, nieomylności.
  • W „Vita nuova” („Życiu nowym”) symbolizuje doskonała piękność, natchnienie i miłość.