Benedykt Korczyński

 • Bohater powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
 • Właściciel majątku ziemskiego, średniozamożnego, rodzinnego  Korczyna.
 • Dba o rodzinną ziemię, inwestuje w gospodarstwo.
 • Pochodzi z rodziny o tradycji napoleońskiej.
 • Wykształcony, przykład dobrego gospodarza.
 • Kochający i troskliwy ojciec Witolda i Leonii.
 • Dba o ich wychowanie i wykształcenie.
 • Mąż Emilii, hipochondryczki, zajętej troską o siebie.
 • Mężczyzna dojrzały, w sile wieku.
 • Twarz ma posępną , opaloną, ze zmarszczonym czołem.
 • Barczysty, muskularny, silny.
 • Nosi wysokie buty i płócienny surdut.
 • Lubi jazdę konną, polowania.
 • Stale uzupełnia swą wiedzę, czyta też lokalną prasę.
 • Nie ma oparcia w rodzinie.
 • Nie umie znaleźć wspólnego języka z synem,, krytycznego wobec niektórych jego poglądów i poczynań, choć później to się zmienia.
 • Bohater pozytywny, ciężko pracuje, skupiając się na rodowym majątku.