Berło [symbolika]

 • Berło obok korony jest oznaką władzy boskiej lub królewskiej.
 • Jest też znakiem łaski królewskiej.
 • Symbolizuje potęgę, królewskość, panowanie, władzę, chwałę, wysoki urząd, honor i autorytet.
 • Jest też oznaką władzy wojskowej, berłem jest tu buława.
 • Berło żelazne oznacza władzę silnej ręki, tyranię, despotyzm.
 • Berło to atrybut Temidy, symbolizuje więc prawo i sprawiedliwość.
 • Posłużyć się berłem to wykorzystać swoją władczą moc.
 • Strzaskać berło to utracić władzę.
 • Zdobyć berło stać się  władcą.
 • Obecnie berło to symbol władzy rektorskiej na uniwersytetach.

Odniesienia znaleźć można:

 • Proroctwo Ezechiela 20, 37.
 • List do Hebrajczyków 1,8.
 • Księga Estery 8,4.
 • J.U. Niemcewicz, „Jan III”.
 • I. Krasicki, :Monachomachia”.
 • W. Szekspir, „Kupiec wenecki”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • A. Feliński, „Barbara”.

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.