Bernard Rieux

 • Główny bohater „Dżumy” Alberta  Camusa.
 • Narrator powieści, przedstawiający wydarzenia w Oranie.
 • Ma około 35 lat, mocną budowę ciała, twarz niemal kwadratową, przyjazne lojalne oczy, usta pełne zaciśnięte, ciemne krótkie włosy. opaloną skórę.
 • Wygląda na człowieka zorientowanego w sytuacji.
 • Człowiek zdolny do miłości i przyjaźni, kochający żonę, którą niestety traci.
 • Lekarz z powołania, pomaga innym nie oczekując zapłaty, „„w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę”.
 • Pomoc bliźnim traktuje jako swój obowiązek („najważniejsze to dobrze wykonać swój zawód”).
 • Stara się zwalczać zło, a w swoim oddaniu innym przypomina Syzyfa, który wykonuje swoją pracę bez widoków na zwycięstwo.
 • W każdej chwili podejmuje walkę, nie znosi bierności, bylejakości i rezygnacji.
 • Uczciwy, szlachetny, jego dewiza brzmi: „Obchodzi mnie tylko, żeby być człowiekiem”.
 • Zarazę traktuje jak wroga, którego trzeba pokonać.
 • Traci ukochaną kobietę, ale nie opuszcza zarażonego miasta.
 • Doświadczony przez cierpienie (problemy finansowe, utrata kochanej kobiety, przyjaciół).
 • Walkę z dżumą traktuje jak kwestię uczciwości („uczciwość to jedyny sposób walki z dżumą”).
 • Odnosi zwycięstwo moralne.
 • Zakończenie utworu nie napawa optymizmem, Bernard Rieux Dżumę stwierdza „Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika”, podobnie jak zło wokół nas, a symbolem jego stał się Oran.