Bez płci

Królowa Jadwiga zasiadła na tronie Polski, ponieważ Kazimierz Wielki nie miał płci męskiej.