Bez pogardy

Justyna jest mądrzejsza od Marty i nie gardzi chłopem.