Bezapelacyjny [wyrazy przeciwstawne]

  • Bezapelacyjny, nie dopuszcza sprzeciwu, nieodwołalny, ostateczny, stanowczy, zdecydowany, definitywny.
  • Przeciwstawne:
    • nieostateczny,
    • dyskusyjny,
    • sporny,
    • uwarunkowany.