Bezkrytyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Bezkrytyczny, niezdolny do krytycznej oceny, naiwny, łatwowierny.
  • Przeciwstawne:
    • krytyczny,
    • oceniający,
    • analityczny,
    • surowy.