Bezowocny [synonimy]

  • Bezskuteczny.
  • Nieskuteczny.
  • Próżny.
  • Płonny.
  • Daremny.
  • Syzyfowy.
  • Nieudany.
  • Niepotrzebny.
  • Nieurodzajny.
  • Nierzeczowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]