Białe motyle

Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, nazywają się kapuśniaki.