Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Biblioteka Jagiellońska, to placówka akademicka w Krakowie, główna biblioteka UJ. Mieści się przy al. Mickiewicza 22 (wejście jest od ul. Oleandry 3).

Nazwa Biblioteka Jagiellońska utrwaliła się w XIX wieku, choć początki placówki to wiek XIV, o czym świadczą zachowane z tego czasu kodeksy.  Założona wraz Z Akademią Krakowską. Od początku istnienia uczelni gromadzono podręczniki i naukowe księgi z zakresu filozofii, prawa, teologii i medycyny, darowane przez możnych i profesorów. Od 1515 roku, dzięki legatowi pieniężnemu Tomasza Obiedzińskiego (profesora teologii) do 1940 roku biblioteka z czytelnią mieściła się w budynku Collegium Maius. Już od XVI wieku biblioteka była chlubą Uniwersytetu z ogromnymi, drogocennymi zbiorami.

Później podupadła, ale w 1773 roku uzyskała stałe wsparcie Komisji Edukacji Narodowej. Rok 1918 i odzyskanie niepodległości poprawiło sytuację placówki. Zreformowano katalogi, unowocześniono księgozbiór, a w latach 1931-1939 wybudowano nowy gmach, gdzie zbiory trafiły w 1940 roku. Po II wojnie światowej rocznie przybywało około 40 000 woluminów, z darów, nowości wydawniczych, z wymiany zagranicznej.  W latach 1961-1963 przeprowadzono rozbudowę gmachu, w latach 1995-2001 wybudowano nowe skrzydło. Na początku XXI wieku zbudowano dodatkowy gmach, zakończono, prowadzoną od 1993 roku,  komputeryzację, wspartą amerykańską dotacją A. Mellona, dzięki której  Biblioteka kupiła System VTLS.

Więcej: https://bj.uj.edu.pl/historia