Bitwa

Bitwa – zbrojne starcie, operacja konfrontacyjna przeciwnych wojsk.

 1. Biblia (walka dobra ze złem).
 2. „Pieśń o Rolandzie”.
 3. W. Szekspir, „Makbet”.
 4. W. Szekspir, „Tytus Andronikus”.
 5. W. Potocki, ” Transakcja wojny chocimskiej”.
 6. I. Krasicki, „Monachomachia”.
 7. S. Goszczyński, „Zamek kaniowski”.
 8. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 9. J. Słowacki, „Grób Agamemnona”.
 10. H. Sienkiewicz, „Krzyżacy”.
 11. H. Sienkiewicz, „Ogniem i mieczem”.
 12. K.I. Gałczyński, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”.
 13. Z. Herbert, „Nike, która się waha”.
 14. J. Dobraczyński, „Niezwyciężona armada”.
 15. J. Jones, „Cienka czerwona linia”.
 16. P. Coelho, „Piąta Gór”.
 17. J. R. Tolkien, „Władca Pierścieni”.
 18. J. Heller, „Paragraf 22”.
 19. K. Vonnegut, „Rzeźnia nr 5”.