Blady [synonimy]

  • Anemiczny.
  • Bezkrwisty.
  • Chorowity.
  • Bezbarwny.
  • Chudy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]