Błaganie

Dobry Jezu, a nasz Panie, napraw moja pralkę Franię.