Błażej [patron chrześcijański]

 • Żył na przełomie III i IV wieku.
 • Pochodził z Cezarei Kapadockiej (obecnie Turcja).
 • Kształcił się i przygotowywał  do zawodu lekarza.
 • Wybrał jednak pustelnicze życie w jaskini.
 •  Cały jednak czas leczył ludzi i zwierzęta.
 • Wg legendy zwierzęta oddawały się ufnie jego opiece.
 • Kiedy w pobliskim mieście Sebasta zmarł biskup – tamtejsi chrześcijanie obwołali Błażeja nowym biskupem.
 • To spowodowało, że opuścił swoją jaskinie.
 • W latach 308-324 nasiliły się prześladowania chrześcijan.
 • Błażej znów zamieszkał w jaskini i stamtąd zarządzał diecezją.
 • Został jednak wydany i trafił do więzienia.
 • Nawet z więzienia niósł pomoc chorym, uratował np. życie chłopcu, kt6óremu kość utknęła w gardle.
 • Błażej był torturowany, w jego obecności zabito wszystkich pojmanych z nim chrześcijan.
 • Chciano w ten sposób zmusić go wyrzeczenia się wiary.
 • Kiedy tego nie uczynił ścięto go mieczem w 316 roku.

 • Imię Błażej pochodzi od łacińskiego blaseus i oznaczą osobę sepleniącą, mającą wadę wymowy.
 • W średniowieczu powstała polska forma tego imienia Włast, jednak do czasów dzisiejszych nie zachowała się.
 • W VI wieku Błażeja obwołano orędownikiem w chorobach:
  • gardła,
  • krwotoków,
  • wrzodów,
  • kolki,
  • bólu zębów,
  • zarazy,
  • czkawki.
 • Uważany jest za patrona:
  • lekarzy,
  • przemysłu wełniarskiego,
  • handlarzy wełną,
  • szewców,
  • krawców,
  • tkaczy,
  • garbarzy,
  • sztukator ow,
  • piekarzy,
  • murarzy,
  • kapeluszników,
  • muzykantów.
 • Błażej zapobiega szkodom czynionym przez wiatr.
 • Dzień św. Błażeja to 3 lutego.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]