Błazen [synonimy]

  • Trefniś.
  • Klown.
  • Arlekin.
  • Pajac.
  • Dowcipniś.
  • Figlarz.
  • Głupek.
  • Dureń.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]