Błędny [synonimy]

  • Mylny.
  • Fałszywy.
  • Wadliwy.
  • Niesłuszny.
  • Pomylony.
  • Niewłaściwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]