Błędy składniowe

 • Błędy syntaktyczne (rodzaj błędów gramatycznych).
 • Polegają na nieświadomym przekroczeniu norm składni.
 • Do najczęściej spotykanych błędów składniowych należą błędy popełniane przy tworzeniu:
  • związku zgody,
  • związku rządu,
  • związku przynależności.
 • Za błędy składniowe uznaje się również nieodpowiednie użycie spójnika  oraz imiesłowowego równoważnika zdania.
  • przykład: Nie oglądał  filmu, a czytał książkę, poprawnie: Nie oglądał filmu, ale czytał książkę