Blishen Edward

Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowywany do bycia medium dla tego cudu (Edward Blishen).