Bluetka

  • Mały utwór sceniczny.
  • Jednoaktówka.
  • Sceniczna fraszka.