Bluszcz [symbolika]

 • Roślina silna wegetatywnie.
 • Ta cecha sprawia, że symbolizuje trwałość, rozrost, życie, wegetację.
 • Postrzega się ją także jako znak przywiązania w miłości i przyjaźni.
 • Grecy uważali go za afrodyzjak.
 • Symbolizował dla nich wierność małżeńska.
 • Poświęcony był Dionizosowi.
 • Jest także emblematem niesamodzielności, bezradności, przymusu i skrepowania.
 • Bluszczowy odnosi się do kogoś, kto potrzebuje oparcia, opieki, jest bezradny i delikatny.
 • Bluszcz rosnący na grobach symbolizuje nieśmiertelność i dozgonną pamięć o zmarłych.
 • Niekiedy oznacza pasożytnictwo i śmiertelny ucisk.
 • Bluszcz jest również symbolem poezji lirycznej.

Odniesienia znaleźć można:

 • II  Księga Machabejska 6,7.
 • Mitologia grecka.
 • W. Szekspir, „Sen nocy letniej”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.