Bocian

  • Ptak kojarzony z Polską.
  • W niektórych regionach taktowany jako symbol wsi.
  • Co czwarty światowy bocian żyje w Polsce.
  • Darzy sie go szczególną atencją i opieką.
  • Przesąd mówi, że szczęście przynosi domownikom, w pobliżu których buduje swoje gniazda.