Bohater [synonimy]

  • Heros.
  • Zuch.
  • Heros.
  • Śmiałek.
  • Ryzykant.
  • Kozak.
  • Nadczłowiek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]