„Bohiń” Tadeusza Konwickiego [Helena]

 • Główna bohaterka utworu.
 • Piękna i inteligentna panienka z dawnego dworku szlacheckiego.
 • Lubiana i życzliwa dla otoczenia, od którego sama sie izoluje.
 • Pogrążona we wspomnieniach i rozmyślaniach w czasie samotnych wycieczek do lasu.
 • Zwleka z odpowiedzią na propozycję matrymonialną krabiego Platera, mimo że oboje z ojcem zawdzięczają mu spokojny byt w majątku Bohiń.
 • Wolna i niezależna, zna swoje obowiązki i powinności wynikające z pozycji społecznej.
 • Przeżywa wiele rozterk wewnętrznych, związanych także z osobą ojca.
 • Pragnie przyjaźni i miłości.
 • Kocha rodzinne strony i swych najbliższych.
 • Odrzuca propozycję wyjazdu do Ameryki, traktując opowieści Eliasza jako nie zawsze prawdziwe.
 • Chce być stanowcza w działaniu, lecz nie zawsze jej się to udaje.
 • W sprawach ważnych potrafi ponosić konsekwencje swych czynów.