Boleć [synonimy]

  • Ćmić.
  • Łamać.
  • Kłuć.
  • Strzykać.
  • Łupać.
  • Dolegać.
  • Cierpieć.
  • Chorować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]