Boleść [synonimy]

 • Jęk.
 • Pół.
 • Cierpienie.
 • Brzemię.
 • Męka.
 • Męczarnia.
 • Katusze.
 • Tortury.
 • Gehenna.
 • Droga krzyżowa.
 • Przykrość.
 • Ból.
 • Smutek

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]