Bonifikować [synonimy]

  • Ustępować.
  • Opuszczać.
  • Zniżać.
  • Ustępować.
  • Dawać rabat.
  • Zmniejszać.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]