Boreadzi [mitologia]

  • Synowie Boreasza i Oretyi.
  • Bliźniacy Kalais i Zetes.
  • Uczestnicy wyprawy Argonautów.
  • Dzięki skrzydłom mogli się szybko poruszać. W czasie wyprawy Argonautów przepędzili harpie zanieczyszczające pożywienie królowi Fineusowi.
  • Uczestniczyli w igrzyskach na rzecz Peliasa.
  • Zginęli na wyspie Tenos z ręki Heraklesa.
  • Ten zemścił się  na nich za to, że doradzili Argonautom, by go pozostawili w Myzji.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.