„Boska komedia” Dantego Alighieri

 • Dzieło wydane w 1471 roku.
 • Pisarz pracował nad nim od około 1307 roku do 1321.
 • Zakończył je więc krótko przed śmiercią.
 • Pierwotnie nadał mu tytuł „Komedia.
 • Pisał je zgodnie z poetyką średniowiecza, językiem powszednim „komicznym”, stanowiącym przeciwieństwo języka „wzniosłego”, tragicznego.
 • Tytuł „Boska komedia” nadany został przez potomnych.
 • Słowo boska dodano dla uczczenia doskonałości i niepowtarzalności dzieła.
 • Jest to rodzaj hołdu dla pisarza.

 • Podstawą kompozycji jest wędrówka poety (Dantego) przez zaświaty.
 • Poznaje w świecie zmarłych piekło, czyściec i raj.
 • Poszczególne części to składowe powieści.
 • Utwór odzwierciedla symbolikę liczby 3.
 • Dzieło ma 3 części, 33 pieśni, a razem z pieśnią wstępną + 100.
 • Utwór pisany jest tzw. tercyną, czyli strofą  trójwersową o układzie rymów w sąsiednich strofach aba, bcb, cdc.

 • Utwór stanowi pełny obraz zaświatów.
 • Dokładnie jest oznaczona data rozpoczęcia akcji.
 • Jest to rok 1300, Wielki Piątek.
 • Poeta – wędrowiec znajduje się wtedy „w życia wędrówce, na połowie czasu”.
 • Oznacza to połowę życia, Dante liczył sobie wtedy 35 lat.
 • Wówczas sądzono, że 70 lat życia to górna jego granica.
 • Świat podziemny obejmuje 9 kręgów, gdzie potępieni umieszczani są według swoich win.
 • Twórca przedstawia grzeszników i kary, jakie cierpią w piekle.
 • Robi to niezwykle sugestywnie, realistycznie.
 • Wizja Dantego stanowi to całościowy obraz ludzkich ułomności, których przykłady zaczerpnął z historii, religii i mitów.