Bośniackie

Pamiętaj, że kto kłamie dla ciebie, będzie również kłamał przeciw tobie,