„Boże, coś Polskę”

„Boże, coś Polskę” to katolicka pieśń patriotyczna, hymn, który wcześniej nosił tytuł „Hymn Królestwa Polskiego w pierwszą rocznicę jego powstania wojsku polskiemu do śpiewu przez Wodza Naczelnego podany” jako hołd dla cara Aleksandra I, refren brzmiał Przed Twe oblicze zanosim błaganie, naszego króla zachowaj nam Panie.

Stworzył go w 1816 roku Alojzy Feliński (literat, uczestnik powstania i sekretarz Tadeusza Kościuszki), ale już w niedługim czasie zmieniono treść niektórych zwrotek, dodawano też kolejne, niektóre anonimowo, inne z podaniem autora, jednym z nich był Antoni Gorecki.

Autorem pierwszej wersji muzyki był Jan Nepomucen Kraszewski, później melodię  tę zastąpiono melodią hejnału maryjnego z XVIII wieku, w 1862 roku w zaborze rosyjskim zakazano śpiewu tej pieśni, ale powstańcy styczniowi  przyjęli ją jako  własną pieśń i nazywana była Marsylianką 1863 roku. Po 1918 roku, pieśń kandydowała do hymnu państwowego.

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze…

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze …

4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze …

Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze …

Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy
Oddaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.
Przed Twe ołtarze …

Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
Przed Twe ołtarze …

Boże Najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
Przed Twe ołtarze …

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwa uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
Przed Twe ołtarze …

Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Przed Twe ołtarze …

Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znów swobodnie Orzeł Biały króży!
Przed Twe ołtarze …