Brak ślubów

Giaur nie był zakonnikiem, ponieważ nie złożył ślubów panieńskich.