Brak

Nie ma finezji dokładności w tym uderzeniu (siatkówka mężczyzn).