Brault Robert

Dziecko rzadko potrzebuje dobrego mówcy, częściej dobrego słuchacza (Robert Brault).