Brazylijskie

Ubogi jest stół biedaka, ale płodne jest jego łoże