Budynek poczty [Kielce]

Przy ulicy Sienkiewicza 7 w Kielcach stoi budynek poczty polskiej. Jego budowę rozpoczęto w 1823 roku, zakończono w 1828. Stanowi przykład klasycystycznej zabudowy ulicy z lat 20. XIX wieku. Jest to jedna z najstarszych  siedzib poczty w kraju, pełni tę funkcję od 1830 roku. Budowany był jako budynek mieszkalny, jego twórcą był Andrzej Kosowicz, , referent prawny przy Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu Wydziału Górniczego. Posesję sprzedał Dyrekcji Generalnej Poczt Królestwa Polskiego, która przeniosła swa placówkę z ulicy Dużej. Wokół budynku była posesja ze studnią, oficyną, stajniami, wozownią i ogrodem.  W 1874 roku budynek przebudowano go według projektu architekta  powiatu kieleckiego Alfonsa Welke. Później dobudowano pokój pasażerski (usługi pocztowe w tym czasie obejmowały także przewóz pasażerów). Budynek był jeszcze wielokrotnie przebudowywany i modernizowany.