Budynek Pogotowia Ratunkowego w Kielcach

Główna siedziba Pogotowia Ratunkowego mieści się przy ulicy Leonarda, w zabytkowej kamienicy, która powstała w latach 1873-77. Zlokalizowano tam wówczas strażnicę ogniowa, w samym budynku stały strażackie powozy konne. W latach 30. ubiegłego stulecia strażnica została rozbudowana. Obecnie tak, jak i wtedy służy mieszkańcom Kielc. Sam budynek nie ma wielkich wartości architektonicznych, bardziej są to wartości symboliczne.

Na frontonie budynku umieszczone są pamiątkowe tablice, m.in. upamiętniająca 50. lecie istnienia Straży Ogniowej w Kielcach (1873-1923), najnowsza pochodzi z grudnia 2018 roku i informuje o uruchomieniu zegara z kurantem, wygrywającym pieśń „I Brygada”.