Budzić się [wyrazy przeciwstawne]

  • Budzić się , przestać spać, przechodzić ze stanu snu do czuwania.
  • Przeciwstawne:
    • zasypiać,
    • gasnąć,
    • usypiać,
    • drzemać.