Bułgarskie

Tylko dwie rzeczy zatrzymuje niewiasta dla siebie: swój wiek i to, czego nie wie.