Bułgarskie

Człowiek bez ojczyzny jest jak słowik bez pieśni.