Bułgarskie

Gdzie woda była, tam woda będzie, a więc nigdy nie pluj do wyschniętej studni, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będziesz z niej pił wody.