Bułgarskie

Jeżeli kamień uderzy w garnek – biada garnkowi, jeżeli garnek uderzy w kamień – znów biada garnkowi.