„Bulla gnieźnieńska”

  • Dziło z XII wieku, datowane na rok 1136.
  • Nazywana jest również „Złotą bullą”.
  • Stanowi dokument potwierdzający opiekę papieża Innocentego II nad majątkiem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
  • Zapisano w niej 410 nazw osobowych i miejscowych.
  • Wyrazy polskie zapisano wykorzystując alfabet łaciński (np. Cobilica = Kobyła, Quatec = Kwiatek).