Buriackie

Bliski diabeł jest lepszy od dalekiego boga.