Buriackie

Człowieka, który stracił krewnych, nawet na wodzie może zniszczyć ogień.