„Bursztyny” Zofii Kossak-Szczuckiej [problematyka]

 • Zbiór obrazków  (opowiadań) historycznych.
 • Ilustrują różne okresy.
 • Pierwsze dotyczą dziejów Słowian, następne – narodu polskiego.
 • Napisane przystępnym językiem.
 • Czytelnik odnajdzie ważne wydarzenia historyczne.
 • Są to scenki, od czasów dawnych Słowian aż do XIX wieku.
 • Poznać można szczegóły chrztu Polski, zjazdu gnieźnieńskiego, obrony Starego Sącza przed Tatarami, zjazdu w Krakowie, uczty u Wierzynka, hołdu pruskiego, obiadów czwartkowych, Konstytucji 3 Maja, Targowicy czy powstania listopadowego.
 • Autorka porusza w opowiadaniach tematykę chrześcijańską i patriotyczną.
 • Przedstawia tradycje szlacheckie.
 • Tchnie patriotyzmem, troską o ojczyznę.
 • Ukazuje chwile chwały i dumy.