Buta [wyrazy przeciwstawne]

  • Buta, zbytnia pewność siebie, pycha, hardość, wyniosłość, arogancja.
  • Przeciwstawne:
    • pokora,
    • potulność,
    • uniżoność,
    • uległość.