Bykow Dmitry

 Dmitry (Dmitrij) Bykow

(20 grudnia 1967, Moskwa, Rosja)

Współczesny rosyjski  pisarz, poeta, krytyk literacki, publicysta.

Niezwykle popularny współczesny twórca.

Nie zajmuje się oficjalnie polityką, ale postrzegany jest jako przedstawiciel antyputinowskiej opozycji, bo jak sam twierdzi polityka i literatura mają wiele wspólnego.

W swoich utworach łączy elementy kryminału, antyutopii,  thrillera i refleksji nad przemijającym czasem, historią i jej następstwami teraźniejszymi.

Wybrana twórczość:

  • „Czerwiec”,
  • „Ortografia”,
  • „ŻD”,
  • „Uniewinnienie”.