Byliny

  • Pojęcie wprowadzone w 1830 roku przez J. Sacharowa.
  • Określenie odnosi się do staroruskich, epickich pieśni ludowych o charakterze heroicznym lub społeczno-obyczajowym.
  • Byliny powstały w okresie wczesnofeudalnym na Rusi Kijowskiej.
  • Pierwsze zapisy pochodzą  z XVII wieku.
  • Najwcześniejsze byliny (XI i XII wiek) cechuje jasność tonu, spokojna fraza, koncentracja na jednym motywie.
  • W późniejszych stuleciach byliny przekształcały się.
  • Pojawiło się wiele motywów, fraza z leniwej i rzewnej zmienia się na dynamiczną, rytmiczną.
  • Z uwagi na pierwotny „ustny” charakter byliny zachowały się w różnych wersjach.
  • Niekiedy różnice między nimi są bardzo znaczące.