Camus Albert

Poznajemy ojczyznę w momencie, kiedy ją mamy utracić (Albert Camus).